Projectmanagement

Onder de noemer projectmanagement staat ACH BOUW EN MANAGEMENT de opdrachtgever vanaf het eerste uur terzijde met gedegen advies en ondersteuning. De kern van de zaak is dat rond alle aan de bouw verwante processen een lange reeks (gecompliceerde) vraagstukken vooraf gaat. Daarbij klinkt bij het nemen van beslissingen de noemer ‘advies’ vrijblijvend. Zo werken wij niet. Het gaat er juist om dat het probleem niet op het bord van de opdrachtgever terecht komt. 

Bij professioneel projectmanagement heeft de opdrachtgever geen zorgen over haalbaarheid, financiering en risico’s. Omdat elk besluit rust op een solide fundament van wederzijds vertrouwen. Dat is waar wij onze expertise voor gebruiken en daarmee verschilt de manier van werken van het traditionele model.

Calculaties

PROJECTONTWIKKELING EN VASTGOED

De prijsberekening is het hete hangijzer van de bouw. Vanuit betrokkenheid en betrouwbaarheid staat ACH BOUW EN MANAGEMENT al in de ontwikkelstadium garant voor de samenstelling van een betrouwbare calculatie. Omdat dit de basis is voor het bestek, is het zaak om uit het belang van de opdrachtgever een oordeel te vellen. Dat is alleen weggelegd voor mensen met een jarenlange ervaring in de branche. Het grote voordeel van die ervaring is dat wij mogelijkheden zien om kosten te drukken -globaal én gedetailleerd- zonder aantasting van de intrinsieke waarde van het ontwerp. Daarmee haalt de opdrachtgever het maximale rendement uit de investering.

 

 

Directievoering

ACH BOUW EN MANAGEMENT ziet als directievoerder op de bouwplaats toe dat de kwaliteit van de processen overeenstemt met de eisen uit het bestek. De tweede taak is het stroomlijnen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen die vanuit verschillende vakdisciplines aan het project verbonden zijn. De directievoerder draagt verantwoording over de budgetbeheersing, het uitbannen van faalkosten en het voorkomen van meerwerk.

Technisch vastgoedbeheer

ACH BOUW EN MANAGEMENT verzorgd voor zowel aan woningen als bedrijfspanden het technische beheer. Of het nu gaat om kleine of grote mutaties wij ontzorgen u hierbij. Bij wooncomplexen gaat het vaak om veel toeleveranciers en onderhoudscontracten welken bijgehouden dienen te worden. Onder technisch beheer vallen zaken als brandveiligheid, onderhoud, facility management en energiemanagement. Dit alles moet voldoen aan de juiste wet- en regelgeving.

Technische taken die wij uitvoeren:

  • Wij nemen alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden, klachten en storingen op en zorgen voor een correcte opvolging.
  • Wij verzorgen het toezicht bij het oplossen van klachten problemen en vragen.
  • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de actuele regelgeving.
  • Het verrichten van inspecties en opstellen van inspectierapporten.
  • Ten behoeven van de onderhoudswerkzaamheden offertes aanvragen en zorgdragen voor een correcte en marktconforme uitvoering.
  • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan.

Meer weten?

Neem contact op