Projectmanagement

Onder de noemer projectmanagement staat A.C.H. Bouw- en Management de opdrachtgever vanaf het eerste uur terzijde met gedegen advies en ondersteuning. De kern van de zaak is dat rond alle aan de bouw verwante processen een lange reeks (gecompliceerde) vraagstukken vooraf gaat. Daarbij klinkt bij het nemen van beslissingen de noemer ‘advies’ vrijblijvend. Zo werken wij niet. Het gaat er juist om dat het probleem niet op het bord van de opdrachtgever terecht komt. 

Bij professioneel projectmanagement heeft de opdrachtgever geen zorgen over haalbaarheid, financiering en risico’s. Omdat elk besluit rust op een solide fundament van wederzijds vertrouwen. Dat is waar A.C.H. Bouw- en Management de expertise voor gebruikt. Daarmee verschilt de manier van werken van het traditionele model.

Calculaties

PROJECTONTWIKKELING EN VASTGOED

De prijsberekening is het hete hangijzer van de bouw. Vanuit betrokkenheid en betrouwbaarheid staat A.C.H. BOUW EN MANAGEMENT al in de ontwikkelstadium garant voor de samenstelling van een betrouwbare calculatie. Omdat dit de basis is voor het bestek, is het zaak om uit het belang van de opdrachtgever een oordeel te vellen. Dat is alleen weggelegd voor mensen met een jarenlange ervaring in de branche. Het grote voordeel van die ervaring is dat A.C.H. BOUW EN MANAGEMENT mogelijkheden ziet om kosten te drukken -globaal én gedetailleerd- zonder aantasting van de intrinsieke waarde van het ontwerp. Daarmee haalt de opdrachtgever het maximale rendement uit de investering.

Directievoering

A.C.H. Bouw- en Management ziet als directievoerder op de bouwplaats toe dat de kwaliteit van de processen overeenstemt met de eisen uit het bestek. De tweede taak is het stroomlijnen van de samenwerking tussen alle betrokken partijen die vanuit verschillende vakdisciplines aan het project verbonden zijn. De directievoerder draagt verantwoording over de budgetbeheersing, het uitbannen van faalkosten en het voorkomen van meerwerk.

Meer weten?

Neem contact op