Algemene voorwaarden

A.C.H. Bouw en Management hanteert voor haar dienstverlening uitsluitend haar eigen algemene voorwaarden. Deze zijn juridisch getoetst en goedgekeurd door de verzekeringsmaatschappij en opgenomen in de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en zijn aldaar opvraagbaar. Ze zijn daarnaast ook te downloaden middels onderstaande link.

Algemene voorwaarden A.C.H. Bouw en management